โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
Facebook
Google
Twitter
Email
โรงเรียนวัดนาวง จังหวัด ปทุมธานี
Watnawong School
     ประวัติวัดราษฏร์นาวงษ์  (วัดโรงหีบ)  "วัดนาวง"  ปัจจุบัน สถานที่ตั้ง เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
       วัดราษฎร์นาวง เดิมชื่อ “วัดโรงหีบ” ทั้งนี้มีประวัติที่มาของชื่อเท่าที่ศึกษาได้ว่าชื่อนี้เรียกตามที่ตั้งของวัด ซึ่งเคยเป็นโรงหีบอ้อย และบริเวณของวัดโดยรอบก็เคยเป็นไร่อ้อยเมื่อกว่าร้อยปีก่อน ต่อมาภายหลังเลิกการปลูกอ้อยมาทำนาแทนประชาชน   จึงเรียก วัดราษฎร์นาวงษ์ เป็น “วัดนาวง” ตามสภาพแวดล้อม ตั้งแต่นั้นมา

ผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต. จิรัตน์  อยู่ยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง 
   ข่าวสารและกิจกรรม

   ข่าวการศึกษา

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
20156