โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงขอปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566
   ข่าวสารและกิจกรรม

   สื่อการเรียนการสอน

   ข่าวการศึกษา

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
55830