โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

รับสมัครรักเรียน Onling

การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดนาวง ประจำปีการศึกษา 2563ชั้น อนุบาล2,ป.1,ม.1 และ ม.4 รับสมัครวันที่ วันที่ 3 - 12 พ.ค. พ.ศ.2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-08

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
47070