โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดเรียนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566
อยู่ค่ายพักแรม ลส.สามัญ 61

อยู่ค่ายพักแรม ลส.สามัญ 61


ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
69927