โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

หลักสูตรเชื่อมโยง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นอาหารและเครื่องดื่ม ที่วิทยาล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
43861