โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อดูแลนักเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อดูแลนักเรียนที่มีความต้องพิเศษในการเรียนร่วม โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธาน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
47075