โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

สาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ ป.1

19 มี.ค.62 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3สาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ ป.1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
34323