โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

12 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา

12 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
36386