ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 29/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 1151526
Page Views 1428927

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 54 การทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ครูและนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วัดนาวง ครูแต่งกายสุภาพเหมาะสมหรือชุดขาว ส่วนนักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 พ.ค. 54 พิธีมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะญาติธรรมจากวัดอัมพวัน จังหวัดราชบุรี  ภายใต้การนำของท่านพระปลัดบุญชู  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาวง ได้เดินทางมามอบพระพุทธรูปปางลีลา ความสูง ๑๘๐ เซนติเมตร เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา และพร้อมกันนี้ได้ทอดผ้าเพื่อการศึกษาให้กับทางโรงเรียนด้วย  จึงขอเชิญผู้ปกครองและผู้มีเกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเวลา ๐๙.๓๐ น.
โรงเรียนวัดนาวง ตามความเหมาะสม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
30 พ.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 54 การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Smiss
- ในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วยโปรแกรม Smiss ณ ห้องประชุมอันดามัน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 2 ท่าน คือ นายถวิล  แก้วมรกต  และนายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง
ห้องประชุมอันดามัน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 การแต่งกายเรียบร้อย งานบริหารทั่วไป
09 มิ.ย. 54 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาวง กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ของนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2554 
ศาลาหลังกลางวัดนาวง นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ครูแต่งชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
15 ก.ค. 54 ถึง 16 ก.ค. 54 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษากับทางโรงเรียนวัดนาวง
วัดนาวง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวัดนาวง
11 ส.ค. 54 ถึง 12 ส.ค. 54 กิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม "วันแม่" ณ ศาลาใหญ่วัดนาวง ขอเชิญแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนทุกคน นำปิ่นโตมาร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และพิธีมอบดอกมะลิแด่คุณแม่
ศาลาใหญ่วัดนาวง แต่เครื่องแบบนักเรียน งานบริหารทั่วไป
19 ส.ค. 54 การแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเสมาสามัคคี
ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จะมีการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเสมาสามัคคี ณ สนามกีฬา อบต.บางกุ้ง โโยการสนับสนุนของ อบต.บางกุ้ง, อบต.นาวง, อบต.วังคีรี และเทศบาลตำบลนาวง
สนามกีฬา อบต.บางกุ้ง งานบริหารทั่วไป
15 ก.ย. 54 ถึง 17 ก.ย. 54 งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ ๗ สพป.ตรัง เขต ๒
ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ร่วมกิจกรรมในงานสานฝันพัฒนานักเรียน ครั้งที่ ๗ โดยร่วมส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร. โรงเรียนธาดาอนุสรณ์, โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา และโรงเรียนห้วยยอด
โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร. โรงเรียนธาดาอนุสรณ์, โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา และโรงเรียนห้วยยอด สพป.ตรัง เขต ๒
17 ก.ย. 54 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๔
ด้วยในปีนี้มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ อาจารย์ถวิล  แก้วมรกต และนายชินกร  สังข์สุข พนักงานบริการ  ทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตขึ้น
โรงอาหารโรงเรียนวัดนาวง งานบริหารทั่วไป
29 ก.ย. 54 งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของ สพป.ตรัง เขต ๒
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ สพป.ตรัง เขต ๒ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ สพป.ตรัง เขต ๒ มีผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน ๔ ท่าน และครู จำนวน ๕ ท่าน รวมถึงลูกประจำ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง ตรั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง การแต่งกายสุภาพ กลุ่มงานบุคคล สพป.ตรัง เขต ๒
15 ต.ค. 54 ถึง 16 ต.ค. 54 ครูช่วยงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาวง
ทางโรงเรียนได้การแต่งตั้งให้รับผิดชอบการรับเงินบริจาคและจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบมี ๑.ผ้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง ๒. นายถวิล  แก้วมรกต ข้าราชการบำนาญ ๓. นายเกียรติศักดิ์  ส่งแสง ครูโรงเรียนวัดนาวง ๔. นางทัศณีย์  เทพเนียม ครูโรงเรียนวัดนาวง ๕. นางสาวสุดสายพิณ  สนิทปู่ ครูจ้างโรงเรียนวัดนาวง ๖.นางอัมภรณ์  ธนะภพ ครูจ้างโรงเรียนวัดนาวง ๗ นางอรุณ  ต้องเซ่งกี่  ครูโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
วัดนาวง แต่งกายตามสบายแต่เรียบร้อย วัดนาวง
21 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 เตรียมงานรับการประเมินของ สมศ.รอบสาม
ครูโรงเรียนวัดนาวงทุกคนมาจัดเตรียมเอกสารสำหรับรับการประเมินรอบสาม ของ สมศ.
โรงเรียนวัดนาวง แต่งกายชุดไปรเวท โรงเรียนวัดนาวง
07 พ.ย. 54 ร่วมต้อนรับอธิบดีศาลยุติธรรมภาค ๙ และคณะในพิธีมอบวัสดุให้กับโรงเรียน
ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางอธิบดีศาลยุติธรรม ภาค ๙ พร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบด้วยศษลจังหวัดและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในสังกัด ภาค ๙ จะเดินทางมามอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนวัดนาวง พร้อมกันนี้จะดูสถานที่ก่อสร้างห้องสมุด "ศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" ครบรอบ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วย
โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดนาวง
05 ธ.ค. 54 ร่วมงานจัดเทียนชัยถวายพระพร
ร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันเทศบาลตำบลนาวง
ทเศบาลตำบลนาวง เสื้อชมพู
06 ธ.ค. 54 รับการตรวจสอบภายใน จาก สพป.ตรัง ๒
คณะกรรมการตรวจสอบภายในกำหนดตรวจสอบภายในโรงเรียนวัดนาวง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
โรงเรียนวัดนาวง
06 ธ.ค. 54 ถึง 07 ธ.ค. 54 นำนักเรียนแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑
โรงเรียนวัดนาวงได้เป็นตัวแทน สพป.ตรัง ๒ นำนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ในงานสิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ณ จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
20 ธ.ค. 54 ถึง 22 ธ.ค. 54 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๔
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 ทำเอกสารประจำชั้นเรียนและผลการเรียนนักเรียน
ครูทุกคนทำผลการเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน
โรงเรียนวัดนาวง งานบริหารวิชาการ
21 มี.ค. 55 ประเมินภายใน
คณะกรรมการจาก สพป.ตรัง เขต ประเมินภายในโรงเรียนนิติบุคคล
โรงเรียนวัดนาวง หัวหน้างานทุกงาน
30 มี.ค. 55 แจ้งผลการเรียนและบอกปิดภาคเรียน
นักเรียนทุกคนรับผลการสอบและทางโรงเรียนแจ้งบอกปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดนาวง
09 ก.ย. 55 ถึง 11 ก.ย. 55 งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต ๒
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2555 สพป.ตรัง เขต 2 จัดงานสานฝันพัฒนาคุณนักเรียนครั้งที่ 8 ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาการ) การจัดนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนต่างๆ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และการแสดงบนเวที
สนามโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2