โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
ประกาศเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2655566

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
60932