หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,967,270 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,281,131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,591,121 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,287,519 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,047,309 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 952,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 939,301 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,757 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,092 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,576 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,885 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 768,467 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 766,785 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
( จำนวน 20 รูป / ดู 110 ครั้ง )

ข้อมุลโรงเรียน / เพลงโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
( จำนวน 0 รูป / ดู 91 ครั้ง )

นางฟ้า ตักบาตรเทโว วัดเขาวัง
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
( จำนวน 5 รูป / ดู 127 ครั้ง )

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 1899 ครั้ง )

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 4 รูป / ดู 186 ครั้ง )

โครงการแต้มขันปันน้อง ปีที่ 11
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
( จำนวน 43 รูป / ดู 281 ครั้ง )

การประชุมสัมนาผู้บริหาร "การบริหารเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมสู่ภาคเรียนใหม่"
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 6 รูป / ดู 105 ครั้ง )

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากฯพณฯท่าน พลากร สุวรรณรัฐ องคมนต
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
( จำนวน 36 รูป / ดู 604 ครั้ง )

การนำนโยบาย สพป.สบ.2 สู่การปฏิบัติ
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 5 รูป / ดู 244 ครั้ง )

อบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ พนักงานครูเทศบาล 8-10 พ.ค. 2555 ประำจำปี 2555
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
( จำนวน 30 รูป / ดู 1387 ครั้ง )

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน 22 มีนาคม 2555
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
( จำนวน 4 รูป / ดู 865 ครั้ง )

ปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์
( จำนวน 32 รูป / ดู 562 ครั้ง )

กีฬาสีภายใน 2554
โรงเรียนมัญจาคริสเตียน
( จำนวน 26 รูป / ดู 538 ครั้ง )

นักเรียนป.๖ คำดู่สร้างชื่อสอบเข้าเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดได้ร้อยเปอร์เซนต์
โรงเรียนบ้านคำดู่
( จำนวน 0 รูป / ดู 914 ครั้ง )

โรงเรียนหนองห้างพิทยาออกค่ายพัฒนา ตามโครงการฟื้นฟูสุขภาวะและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนหลังน้ำท่วม
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 541 ครั้ง )

กิจกรรมการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมของเด็กๆ
โรงเรียนบ้านคำดู่
( จำนวน 5 รูป / ดู 902 ครั้ง )

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
( จำนวน 42 รูป / ดู 1444 ครั้ง )

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 157 ครั้ง )

อบรมการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 7 รูป / ดู 169 ครั้ง )

ประชุมอบรมครู บุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
( จำนวน 38 รูป / ดู 640 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 1252/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th