หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,974,709 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,284,188 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,593,014 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,291,082 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,049,394 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 954,062 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 942,159 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,901 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,424 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,664 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,800 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,272 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 771,328 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 769,906 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
( จำนวน 3 รูป / ดู 917 ครั้ง )

โรงเรียนวัดธัญญะผล ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนวัดธัญญะผล
( จำนวน 20 รูป / ดู 424 ครั้ง )

ผู้บริหารโรงเรียน สพป.นศ.2 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 40 รูป / ดู 671 ครั้ง )

ร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ม.1-18
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 30 รูป / ดู 314 ครั้ง )

ประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านวังหิน
( จำนวน 9 รูป / ดู 345 ครั้ง )

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 พบมอบนโยบายผู้บริหารอำเภอบ้านด่านลานหอย
โรงเรียนบ้านวังหิน
( จำนวน 27 รูป / ดู 1180 ครั้ง )

ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ม.ปลาย ปี 2553
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 36 รูป / ดู 1872 ครั้ง )

ชาวศีลา ภูมิใจ มหกรรมมวยไทยชิงแชมเปี้ยนโลก 53
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 6 รูป / ดู 813 ครั้ง )

ทัศนศึกษา ภูเรือ จังหวัดเลย 22-24 พฤศจิกายน 2553
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 6 รูป / ดู 670 ครั้ง )

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
( จำนวน 6 รูป / ดู 1088 ครั้ง )

การสอบนักธรรม วันที่ 16 ธ.ค. 2554
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
( จำนวน 4 รูป / ดู 604 ครั้ง )

ประชุมสัญจรของตำบลกู่
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 262 ครั้ง )

พิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
( จำนวน 2 รูป / ดู 304 ครั้ง )

กิจกรรมการถวายราชสดุดีเนื่องในวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
( จำนวน 7 รูป / ดู 603 ครั้ง )

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
( จำนวน 25 รูป / ดู 1872 ครั้ง )

กิจกรรมการสอบธรรมะศึกษา
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
( จำนวน 15 รูป / ดู 769 ครั้ง )

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
( จำนวน 5 รูป / ดู 701 ครั้ง )

วันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านน้อย
( จำนวน 8 รูป / ดู 244 ครั้ง )

ลอยกระทง ประเพณีไทย
โรงเรียนบ้านน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 260 ครั้ง )

การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 60 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2
โรงเรียนบ้านน้อย
( จำนวน 10 รูป / ดู 250 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 1892/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th