เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ทีมงานของโรงเรียน
แผนผังการบริหารองค์กร
ข้อมูลอาคารสถานที่
หลักสูตรที่เปิดสอน
เพลงโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 15/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 801753
Page Views 1049159

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้ากองออกแบบและก่อสร้างของศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยดูสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยคณะกรรมการศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการก่อสร้าง "ห้องสมุดศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภาคละ ๑ แห่ง สำหรับภาค ๙ กำหนดให้สร้างที่โรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่กองออกแบบและก่อสร้างเดนทางมาดูสถานที่ด้วยตนเอง กำหนดก่อสร้างประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ด้วยวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนถิ่นมาร่วมให้การต้อนรับคณะซึ่งนำโดยท่านนันทิยา สิริวรการวณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ผอ.สุดคนึง กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
จากขวามือคุณชาติณัฏฐ์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่กองออกแบบฯถัดมาท่านนันทิยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯจ.ตรัง
คณะศาลที่เดินทางมามีผอ.ศาลจังหวัดและศาลเยาวชนจังหวัดตรังร่วมด้วย
ผอ.สุดคนึง ให้ดูภาพถ่ายที่ท่านนันทยา ได้เดินทางมาในวันก่อน
อ.สุนทร พรหมทองประธานกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน และท่านเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.ตรัง ๒ ด้วย
ท่านนันทิยา สิริวรการวณิชย์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
คณะศาลและผู้ร่วมต้อนรับ อันมีผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.ตรัง ๒ มีผอ.กลุ่มบุคคล และ ผอ.กลุ่มอำนวยการมาร่วมด้วย
เจ้าหน้าที่จาก สพป.ตรัง ๒ เดินทางมาถึงก็เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุป
นับจากซ้ายคุณประเสริฐ เซี้ยมกั้ง รองนายกฯต.นาวง, คุณวิศิษฎ์ นิลบวร ผอ.กลุ่มบุคคล,คุณชัยวัฒน์ ทองสุข ผอ.กลุ่มอำนวยการ
บรรยายเสร็จออกไปดูสถานที่ก่อสร้างท่ามกลางสายฝน
คนผูกไทล์คุณชาติณัฏฐ์ เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างของศาลยุติธรรม
ท่านนันทิยา ปรึกษากับคุณประเสริฐ รองนายกฯต.นาวง
ผู้หญิงเสือสีชมพูคือท่านผอ.ศาลเยาวชนฯจังหวัดตรัง
คุณชาติณัฏฐ์ ลุยงานท่ามกลางสายฝน
ถ่ายประกอบเพื่อออกแบบก่อสร้าง
ขอร่มหน่อยครับเดี๋ยวกล้องโดยน้ำ
สำรวจเสร็จเสียทีใช้งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และคณะศาลก็เดินางกลับ
คณะผู้มาต้อนรับร่วมรับประทานอาหาร
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2554,10:32   อ่าน 521 ครั้ง