โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566

วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้เชิญชวนกันสวมใสชุดไทยจิตรลดาและชุดผ้าไหมไทย การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ไทย


วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐
๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในปีนี้เชิญชวนกันสวมใสชุดไทยจิตรลดาและชุดผ้าไหมไทย การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ไทยปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
31035