โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566


นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม SummerSchool Ed market ตลาดนัดโรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ฝ่ายบริหารทั่วไป การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-03

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

การประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2/2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นักเรียนรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

19 มี.ค.62 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3สาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ ป.1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

12 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

8 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมกันแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

ประชุมครู มกราคม ครั้งที่1 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-03

การสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกาษา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

อยู่ค่ายพักแรม ลส.สามัญ 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

เข้าค่ายลูกเสือวันที่ 6-8 ก.พ. 62 ณ ค่ายภูกระเหรี่ยง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

กิจกรรมวันมาฆบูชา 18 ก.พ. 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

ประกาศมาตราฐานการศึกษา ระดับปฐม โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-28

ประกาศมาตราฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-28

ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. จิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-21

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
25536