โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566


ไหว้ครูวันที่14มิถุนายน2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 77 ปี วันที่ 1 ก.ค. 2558

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนวัดนาวง1ก.ค.61

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

เลือกตั้งสภานักเรียน 26 ก.พ 59 บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน 26 ก.พ 2559

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการPLC

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ๑๔ ก.ค ๒๕๖๑

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๑

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

วันภาษาไทยเเห่งชาติ 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

นักเรียนศึกษาดูงาน โครงการ "Crystal Open House" ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด โรงงานปทุมธานี

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 สนามสอบโรงเรียนวัดนาวง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

งานวันครู 16 มกราคม 2561 “ศิษย์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธา”

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-21

โรงเรียนวัดนาวงจัดกิจกรรมงานวันเด็กเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้เชิญชวนกันสวมใสชุดไทยจิตรลดาและชุดผ้าไหมไทย การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ไทย

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
23300