โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
   
โรงเรียนวัดนาวง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามเพึ่มเติม โทร 025658210 , 025655566


12 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

8 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมกันแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

ประชุมครู มกราคม ครั้งที่1 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-03

การสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกาษา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

อยู่ค่ายพักแรม ลส.สามัญ 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

เข้าค่ายลูกเสือวันที่ 6-8 ก.พ. 62 ณ ค่ายภูกระเหรี่ยง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

กิจกรรมวันมาฆบูชา 18 ก.พ. 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

ประกาศมาตราฐานการศึกษา ระดับปฐม โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-28

ประกาศมาตราฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-28

ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. จิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-21

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1และม.4 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

วันวิสาขบูชา 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

พิธีสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ไหว้ครูวันที่14มิถุนายน2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 77 ปี วันที่ 1 ก.ค. 2558

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนวัดนาวง1ก.ค.61

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

เลือกตั้งสภานักเรียน 26 ก.พ 59 บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน 26 ก.พ 2559

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการPLC

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook

Copyright   2017 
Status : 
34320