การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-31

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบุคคล

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-29

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-29

ไม่พร้อมไม่เป็นไร สารจากผู้อำนวยการ ถึงผู้ปกครอง และลูกๆโรงเรียนวัดนาวงที่น่ารักของ ผอ. ทุกคน

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-18

การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดนาวง ประจำปีการศึกษา 2563ชั้น อนุบาล2,ป.1,ม.1 และ ม.4 รับสมัครวันที่ วันที่ 3 - 12 พ.ค. พ.ศ.2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-08

คริสมาสต์2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

นิทรรศการโครงการทานตะวันและโครงการสีสันมหัศจรรย์

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-14

วันวิสาขบูชา 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-13

สอบธรรมสนามหลวง 29พ.ย.62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

งานกฐินสามัคคี 20 ตุลาคม 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

ทำพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียนให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน แล็คตาซอย ไทยแลนด์ เนชันแนล เชียร์หลีดดิ้ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ดีวีชั่น 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

กิจกรรมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนวันแรกนักเรียนจะต้องมีทรงผม และแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนก่อน ถึงจะทำบัตรนักเรียนได้

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

นักเรียนและครูโรงเรียนวัดนาวงร่วมกันประดิษฐ์กระทงแบบต่างๆและนำกระทงบางส่วนร่วมจัดจำหน่ายกระทงที่วัดนาวงอีกด้วย รายได้จากการจำหน่ายร่วมทำบุญกับทางวัด

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึก2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-19