นักเรียนศึกษาดูงาน โครงการ "Crystal Open House" ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด โรงงานปทุมธานี

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-04-09

๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้เชิญชวนกันสวมใสชุดไทยจิตรลดาและชุดผ้าไหมไทย การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ไทย

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-02-28

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-03-25

โรงเรียนวัดนาวงจัดกิจกรรมงานวันเด็กเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-03-25

O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 สนามสอบโรงเรียนวัดนาวง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-03-27

งานวันครู 16 มกราคม 2561 “ศิษย์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธา”

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-03-22